www.executori.tm.ro

www.executori.tm.ro,

May 30,2015

 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC

Marius CLAICI

 

 

Despre noi

Stema


 BEJ Marius CLAICI este reprezentat legal de executorul judecatoresc MARIUS CLAICI.   Ne puteti gasi la adresa: Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 6, et. 1, ap. 11, jud. Timis.
Obiectul nostru de activitate este executarea silita, executorul judecatoresc  Marius CLAICI avand competenta in cadrul procedurilor de executare silita, precum si in celelate proceduri date in competenta executorului judecatoresc, in intreaga Circusmcriptie a Curtii de Apel Timisoara, conform Legii 202/2010 privind  unele masuri  pentru accelerarea solutionarii proceselor.

  Circumscriptia Curtii de Apel Timisoara cuprinde judecatoriile: Timisoara, Lugoj, Sannicolaul Mare, Deta, Faget, Arad, Lipova, Ineu, Chisineu-Cris, Gurahont, Resita, Caransebes, Moldova Noua, Oravita, Bozovici si Tribunale Timis, Arad si Caras-Severin. 

 

 

Avantajele Biroului Executorului Judecatoresc  Marius Claici

In cadrul biroului isi desfasoara activitatatea executorul judecatoresc si personal de specialitate, bine pregatit, pentru care pasiunea lucrului bine facut, competitivitatea, confidentialitatea si spiritul de echipa sunt cateva principii ale caror efecte se transpun in exercitarea atributiunilor de serviciu. 

Expertiza de peste 10 ani a Executorului judecatoresc Marius Claici in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept, constituie unul dintre avantajele ce recomanda executorul judecatoresc. Exercitand profesia cu demnitate si integritate, consiliem cu buna credinta, inspirati de principiul echitatii si condusi de lege, bazandu-ne pe un dialog deschis, lucrand cu prudenta si studiind cu tenacitate, gasim solutiile legale si de aplicabilitate cat mai rapida pentru punerea in aplicare a titlurilor executorii cu care suntem investiti.

ACTIVITATILE EXECUTORULUI JUDECATORESC 
 

            Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

            Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

            Comunicarea actelor de procedura;

            Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

            Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

            Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

            Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

            Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.

            Executari directe: Evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

            Executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor.

            Popriri;

            Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin;

            Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);

            Procese - verbale de oferta reala;

            Confiscari;

            Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;

            Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

balanta

 

       Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat

Legea trebuie interpretata in sensul producerii efectelor ei si nu in sensul neaplicarii ei.

       

Despre noi | Produse si servicii | Adrese utile | Acte necesare | Onorarii | Cheltuieli executare silita | Contact